Informacje o GBK - Bazy danych

Prowadzenie i utrzymanie własnych baz danych - Zautomatyzowany System Informacyjny oparty na oprogramowaniu Micro/ISIS
Opracowanie formalne wydawnictw zwartych, prowadzenie katalogów i wspomaganie udostępniania zbiorów - Komputerowy System Biblioteczny LIBRA.


Do indeksowania dokumentów i wyszukiwania materiałów informacyjnych wykorzystywany jest język informacyjno-wyszukiwawczy - deskryptorowy oparty na systemie tezaurusów z zakresu transportu.

Własne bazy danych:

Bibliograficzna Baza Danych Transportu - KOM 1988 -
Zbiory Historyczne GBK (wybrane pozycje) - BIB 1847-1945
Katalogowa Baza Danych o Czasopism Transportowych gromadzonych w GBK - CZAS 1988-
Tezaurus Transportu - TEZ

Obce:

TRANSPORT CD - międzynarodowa bibliograficzna baza danych na dyskach optycznych, obejmująca piśmiennictwo z zakresu wszystkich działów transportu w okresie 1968- 2000. Baza, zawierająca łącznie 600.000 jedn. w jęz. ang., franc., niem., obejmuje serwisy:

TRB - Serwis Informacyjny Badań Transportowych amerykańskiej Bazy Danych TRIS
OECD Baza danych IRRD (Międzynarodowa Dokumentacja Badań Drogowych)
ECMT Baza danych TRANSDOC (ekonomiczna informacja transportowa);