Dostęp do katalogów

Tak wyglądała okładka katalogu GBK z roku 1932 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Główny Katalog Alfabetyczny.
Inne katalogi:

katalog grafik
katalog zbiorów specjalnych
katalog zasobów b. Urzędu Gospodarki Morskiej


Powrót z katalogu do witryny głównej GBK przez użycie przycisku Wstecz w przeglądarce.

Uwaga:

Na stronach katalogu funkcjonuje wyszukiwarka, która uwzględnia chwilowo tylko do trzech pierwszych liter nazwiska autora. Jeśli wpisze się więcej liter, otrzyma się komunikat o błędzie!

Pomoc w użyciu katalogów