Katalogi On-Line - Pomoc

Dostępne są w witrynie cztery katalogi on-line, zgrupowane w dwie pozycje: 1. Główny alfabetyczny i 2. Inne katalogi. Ta druga pozycja udostępnia

katalog grafik i kartografii
katalog alfabetyczny wydawnictw zwartych byłego Urzędu Gospodarki Morskiej
katalog zbiorów specjalnych, obejmujący:

Foto. Filmy. Informatory. Katalogi wydawnictw. Literatura firmowa. Pocztówki
Mikrofilmy. Informatory patentowe. Płyty. Prace tematyczne
Przeźrocza. Warunki techniczne. Zestawienia tematyczne.
Tłumaczenia. Streszczenia.


Aby skorzystać z katalogu należy wybrać z menu Dostęp do katalogów i ze strony, która się wówczas otworzy odpowiedni odnośnik: (Główny alfabetyczny lub Inne katalogi); obie opcje ukażą się u góry nowootwartej strony i będą zaznaczone kolorem niebieskim).

Całkowicie zniknie wówczas okno witryny GBK, jego miejsce zaś zajmie katalog. Powrót do witryny GBK przez użycie przycisku Wstecz w przeglądarce.

Oba katalogi główne są zbiorami zeskanowanych fiszek bibliotecznych, posortowanych alfabetycznie. Menu do przeszukiwania katalogów otworzy się po lewej stronie.

Domyślnie katalog udostępnia na jednej stronie pięć fiszek, ale można to zmienić, wpisując odpowiednią liczbę w okienko po prawej stronie u góry. Katalogi udostępniają również wewnętrzny mechanizm wyszukiwawczy (okienko z opcją Szukaj).

Uwaga: wyszukiwarka uwzględnia tymczasowo do trzech pierwszych liter nazwiska autora. Jeśli wpisze się więcej liter, otrzyma się komunikat o błędzie!

Każdą fiszkę można powiększyć kliknięciem; otworzy się ona wówczas w oddzielnym oknie systemowym. Można ją też skopiować na własny dysk przy użyciu zwykłego menu rozwijalnego, dostępnego w systemie po kliknięciu na obrazku prawym klawiszem myszki. Ponowne kliknięcie na powiększeniu spowoduje zamknięcie okna.